Afspraken

Afspraken

1e afspraak

Rond 8 weken zwangerschap zien we je graag voor een eerste kennismaking.

Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens deze afspraak zullen we jouw gezondheid en (evt) die van je partner in kaart brengen en veel informatie geven. Indien gewenst zullen wij de mogelijkheden van prenataal onderzoek naar aangeboren afwijkingen bespreken. Aan het einde van de afspraak plannen we de termijnecho met je in, deze vindt plaatst tussen de 10 en 12 weken zwangerschap. Ook zullen we je vragen bloed te laten prikken

Het laboratorium onderzoekt je bloed op:
• Wat is je bloedgroep A, B, AB of O?
• Ben je Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief?
• Bevat je bloed antistoffen tegen bloedgroepen die je zelf niet hebt?
• Ben je besmet met een van de infectieziekten syfilis (lues), hepatitis B of hiv?
• Heb je een gezond ijzer (hemoglobine) en suiker (glucose) gehalte?

Aan het eind van deze afspraak zal er een termijnecho ingepland worden, deze vindt tussen de 10 en 12 weken zwangerschap plaats.

Vervolgafspraken

Tijdens elke afspraak wordt gevraagd hoe je je voelt en hoe je de zwangerschap beleeft. Je kunt dan ook al jouw vragen, verwachtingen, wensen en misschien ook angsten kwijt. Het is handig om je voor te bereiden op elke controle, noteer bijvoorbeeld al je vragen vooraf.

Bij elke vervolgafspraak wordt het volgende gecontroleerd:

  • De bloeddruk
lees verder
Bij elke controle wordt de bloeddruk gemeten. De bloeddruk bestaat uit een bovendruk en een onderdruk (bijvoorbeeld 120/60). Een lage bloeddruk kan geen kwaad, maar geeft soms klachten zoals duizeligheid en (de neiging tot) flauwvallen. Aan het einde van de zwangerschap is het normaal dat de bovendruk wat hoger is. Een te hoge bloeddruk zien we liever niet. Is je bloeddruk te hoog, dan wordt dit door ons goed in de gaten gehouden en gekeken welke zorg je nodig hebt. 
  • Vanaf 12 weken luisteren we met een doptone naar het hartje van de baby
  • De groei van de baarmoeder en daarmee ook de groei van de baby
  • Vanaf 28 weken zwangerschap voelen we de ligging van de baby
  • In de laatste weken de indaling van de baby in het bekken

Wij bieden verloskundige zorg in de vorm van groepsconsulten, ook wel Centering Pregnancy genoemd. Ook bieden we de verloskundige zorg in de vorm van de ’traditionele’ individuele consulten. Meestal zullen deze consulten ongeveer 15 minuten duren. Voor het bespreken van de geboorte of andere zaken die meer tijd nemen, wordt extra tijd met je ingepland. Graag stemmen we onze zorg af op jouw wensen en behoeften.

In de eerste maanden van de zwangerschap zullen de (individuele) afspraken normaliter elke 4 weken zijn. Hoe verder je in de zwangerschap komt, hoe vaker je op controle komt. Uiteindelijk zal dit rond de uitgerekende datum iedere week zijn.

Rond 33 weken van de zwangerschap wordt de bevalling uitgebreid besproken. Hiervoor plannen we een afspraak van 30 minuten. Jouw wensen, verwachtingen en vragen zullen dan aan bod komen. Ook geven we je informatie en zullen we je vertellen wanneer je ons moet bellen als de bevalling zich aandient.

Wanneer blijkt dat je specialistische zorg nodig hebt overleggen wij laagdrempelig (als je ons daar toestemming voor geeft) met je huisarts of de gynaecoloog.