Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je geruststellen, of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

lees verder

Klachtenfunctionaris
We hopen natuurlijk dat het niet zover komt. Maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Als je dat wilt, kunnen we dan een ‘klachtenfunctionaris’ als bemiddelaar om hulp vragen. Dat is een onpartijdig iemand die ons helpt om samen een oplossing te zoeken. Daar is hij of zij speciaal voor opgeleid. Het doel van de bemiddelaar is het vertrouwen tussen jou en ons te herstellen.
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris bespreekt met je waarover je ontevreden bent, en wat je zou willen bereiken met de klacht. Zij adviseren wat je kunt doen. Ze helpen ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

Kosten
Aan alles wat hier besproken is, zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Die hulp zul je dan wél zelf moeten betalen.