Kwaliteit en onderzoek

Kwaliteit en onderzoek

Kwaliteitsregister/echoregister
Alle verloskundigen bij de Bakermat zijn BIG- geregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Daarnaast zijn onze echoscopisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Echoscopisten. Dit laat zien dat we werken volgens de normen van de beroepsgroep en investeren in deskundigheidsbevordering.

Wetenschappelijk onderzoek
Om ook in de toekomst goede verloskundige zorg te geven, doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek wordt de huidige verloskundige zorg in kaart gebracht en wordt bekeken hoe de kwaliteit van deze zorg is.
Dit vormt de opmaat voor verdere vernieuwingen.

lees verder

Landelijke verloskundige registratie

In Nederland doen de meeste verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen mee aan de Perinatale registratie. Dit is een landelijke databank waarin de zorgverleners de verloskundige resultaten van hun cliënten anoniem opslaan.

Vecas
Onze verloskundige praktijk doet ook mee met wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de opleiding voor verloskundigen in Maastricht, de Academie Verloskunde (AVM). VeCaS is de databank van de AVM waarin vijfentwintig verloskundige praktijken, verdeeld over heel Nederland, hun cliëntgegevens anoniem opslaan. Ook hierin zijn u en uw baby niet als persoon te herleiden.