Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is met name bedoeld voor de zwangere vrouwen (en hun partners) uit de Verloskundigenpraktijk de Bakermat in Wageningen.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.

Op onze website staan links naar externe websites. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Verloskundigenpraktijk De Bakermat heeft geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor informatie, producten en/of diensten die op deze sites worden aangeboden.