Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is met name bedoeld voor de zwangere vrouwen (en hun partners) uit de Verloskundigenpraktijk de Bakermat in Wageningen. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de zwangeren voornoemd.
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.

No rights can be derived from any text or pictures on this website. De Bakermat Midwifery Practice accepts no liability for possible errors and shortcomings on this website.
On our website are links to external websites. These links are for information only. De Bakermat Midwifery Practice has no control of any of these websites. We are not responsible/ liable for information, products and/or services offered on these sites.