Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Om ook in de toekomst goede verloskundige zorg te geven, doen wij mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek wordt de huidige verloskundige zorg in kaart gebracht en wordt bekeken hoe de kwaliteit van deze zorg is.
Dit vormt de opmaat voor verdere vernieuwingen.

Landelijke verloskundige registratie
In Nederland doen de meeste verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen mee aan de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR). Dit is een landelijke databank waarin de zorgverleners de verloskundige resultaten van hun cliënten anoniem opslaan. Het doel hiervan is onder andere om iedere praktijk te voorzien van een jaarverslag, om praktijk resultaten te kunnen vergelijken met die van collega’s en om landelijk (statistisch) onderzoek te kunnen doen. Het onderzoek dat wordt verricht met LVR gegevens uit de eerste lijn is vooral gericht op verloskundige uitkomsten zoals verwijzingen naar de gynaecoloog, de plaats en manier van bevallen en gegevens van de baby. Deze praktijk is deelnemer van de LVR. Concreet betekent dat voor u, dat alle gegevens anoniem in de LVR worden opgeslagen. U en uw baby zijn dus niet als persoon te herleiden.

Vecas
Onze verloskundige praktijk doet ook mee met wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door de opleiding voor verloskundigen in Maastricht, de Academie Verloskunde (AVM). VeCaS is de databank van de AVM waarin vijfentwintig verloskundige praktijken, verdeeld over heel Nederland, hun cliëntgegevens anoniem opslaan. Ook hierin zijn u en uw baby niet als persoon te herleiden.

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met VeCaS data is vooral gericht op het verloop van de zwangerschap, de baring en het kraambed. De eerste vragen die de AVM met deze data hoopt te beantwoorden zijn:

– ‘Wat is het verloop van de bloeddruk van zwangeren in de eerste lijn?’

– ‘Hoeveel kilo’s komen zwangeren gemiddeld aan in hun zwangerschap?’

Onderzoek met gegevens uit het eerstelijns verloskundig dossier kunnen gebruikt worden voor uitbreiding van kennis op het gebied van het ‘normale’ verloop van de zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze kennis kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van de eerstelijns verloskundige zorg.

Het VeCaS project is bij MEC Maastricht behandeld onder MEC-nr. 09-4-061.

Het VeCaS project is bij College Bescherming Persoonsgegevens ingeschreven onder m1489634.

Vragen over het VeCaS project kunt u stellen aan
Ina Bastiaans I.Bastiaans@av-m.nl
Hennie Wijnen H.Wijnen@av-m.nl
Vakgroep Midwifery Science, Academie Verloskunde Maastricht.